O SOUDU

Soud trestá běžné přestupky žen ve věku 18 - 40 let, jako jsou dopravní přestupky, drobné krádeže, způsobení škody na majetku, ale i porušování školních a pracovních řádů. 

Aby si delikventky měly možnost lépe uvědomit své chyby a neopakovat je, jsou trestány veřejně, před publikem, jehož součástí můžete být i Vy. Trest ženy podstupují vždy zcela nahé. Pro větší výchovný efekt také musí často pěkně poprosit o trest, počítat rány a samozřejmě poděkovat.

Jak už vypovídá název, trest spočívá ve výprasku. Počet ran, nástroj, stejně jako pozice ženy při výprasku závisí samozřejmě na jejím přestupku.

 O trestu spolurozhoduje publikum, které je v roli určité poroty. Delikventkám se tak dostane spravedlivého rozsudku, který vykoná zkušená vychovatelka nebo vychovatel. Během zasedání soudu jsou potrestány 3 - 4 delikventky.

Spankingový soud je jedinečná erotická show a hlavně nezapomenutelný zážitek pro všechny návštěvníky.